Навигация+

Система дистанційної освіти

Опубликовано Декабрь 30, 2018 – 14:21

Одним з високоефективних напрямків вдосконалення методології вищої освіти є використання в навчальному процесі системи дистанційного навчання (СДО).

Останнім часом йому починають приділяти підвищену увагу. Використання дистанційного навчання дозволяє отримувати освіту без відриву від основної діяльності, в будь-який зручний для учня час і незалежно від місця його проживання.

К Вашим услугам удобное и квалифицированное повышение квалификации дистанционно в удобное для Вас время по разумной и доступной цене, без накруток и переплат.

Для території з її великими територіями і нерівномірною щільністю населення впровадження цієї форми навчання особливо актуально. При зосередженості в 170 великих містах майже половини всього населення країни існують і так звані «слабоорганізованних простору», що охоплюють 9/10 всієї території, де середня щільність населення становить лише близько 3 чоловік / км2 з рідкою мережею комунікацій.

Ця економія буде особливо відчутна при масовому отриманні населенням вищої освіти в масштабах всієї країни.

У спеціальній літературі наводяться різні визначення «дистанційного навчання». Більшість з них потерпає від спільних недоліками: в них акцентується увага виключно на застосуванні нових інформаційних технологій, відсутня вказівка на системність цього комплексу і на необхідність досягнення головної кінцевої (результуючої) цілі.

Тому є необхідність нагадати справжню трактування СДО.

Система дистанційної освіти - це така синергетична форма навчання, яка базується на переважно самостійному отриманні учнями необхідного обсягу і необхідної якості знань за професією і одночасно передбачає використання широкого спектру як традиційних, так і нових інформаційних технологій.

Сучасна СДО повинна володіти необхідною відкритістю, універсальністю і можливістю використання інтегрованої бази даних.

Під відкритістю СДО розуміється то, що вона надає необхідні за обсягом і якістю інформаційні навчальні ресурси не тільки будь-якого поль-зователем-студенту, а й необмежені можливості для викладачів в процесі розробки і вдосконалення навчальних курсів.

Універсальність забезпечується тим, що система надає реальну можливість використовувати будь-які форми тестових завдань і розвинену систему сценаріїв навчання.

Використання інтегрованої бази даних дає можливість порівняно легко нарощувати систему навчання і забезпечувати процес придбання які навчаються знань по індивідуалці. У світі навчальних технологій

Потенційний попит на послуги дистанційної освіти оцінюється як сумірний з потребами освіти за денною формою навчання - 1,5 млн. Учнів в рік. Крім того, за відомостями Федеральної служби зайнятості, приблизно 2 млн. Осіб на рік бажали б використовувати цю форму навчання для перекваліфікації. До числа великих потенційних споживачів послуг дистанційного навчання відносяться 25 млн. Російськомовного населення близького зарубіжжя.

У процесі використання СДО забезпечується отримання всіма учасниками великого комплексу різних переваг --економіческіх, фінансових. Ці переваги отримують як самі учні, так і освітні установи.

Переваги для учнів:

 • доступність отримання освіти для порівняно більшого числа бажаючих вчитися, місце проживання яких значно віддалене від місця розташування обраного навчального закладу;
 • можливість перекваліфікації працівників з числа безробітних (згідно зі статистичними даними, майже половина безробітних в Росії - це дипломовані фахівці в працездатному віці з вищою і середньою спеціальною освітою, які мають, як правило, хорошу базову природничо-наукову і математичну підготовку);
 • реальна можливість реалізації прискореного варіанту отримання освіти у вищих навчальних закладах, що в підсумку пов'язане зі значною економією часу і грошових коштів;
 • отримання порівняно більш високої якості освіти внаслідок здійснення ретельної профессио-
 • нальної підготовки з дисциплін навчального плану;
 • достатня гнучкість у виборі навчального закладу, місця і часу навчання;
 • економія на транспортних витратах: відпадають періодичні поїздки до навчального закладу для складання заліків та іспитів;
 • реальна можливість одночасного навчання в декількох освітніх установах;
 • забезпечення безперервного процесу навчання: навчання - підвищення кваліфікації - перекваліфікація - отримання професійної додаткової освіти;
 • здача учнями іспитів, заліків, курсових та інших видів робіт у міру готовності, без прив'язки до заздалегідь жорстко встановленого терміну;
 • значне розширення оперативних контактів учнів з викладачами за рахунок використання електронної пошти, ауді

 • Похожие публикации